Tệp CSV là gì và Cách mở Định dạng Tệp CSV

Tệp .csv là gì? CSV là viết tắt của Comma Separated Values. Tệp CSV là một tệp văn bản thuần túy lưu trữ bảng và thông tin bảng tính. Nội dung thường là một bảng văn bản, số hoặc ngày tháng. Các tệp CSV có thể được nhập và xuất dễ dàng bằng các chương trình lưu trữ dữ liệu trong bảng.

Định dạng tệp CSV

Thông thường, dòng đầu tiên trong tệp CSV chứa các nhãn cột của bảng. Mỗi dòng tiếp theo đại diện cho một hàng của bảng. Dấu phẩy ngăn cách mỗi ô trong hàng, đó là nơi bắt nguồn của tên.

Đây là một ví dụ về tệp CSV. Ví dụ này có ba cột, được gắn nhãn 'name', 'id' và 'food'. Nó có năm hàng bao gồm hàng tiêu đề.

name, id, favorite food quincy, 1, hot dogs beau, 2, cereal abbey, 3, pizza mrugesh, 4, ice cream

Đây là cách tệp đó trông như thế nào trong bảng tính.

Vì tệp CSV chỉ là tệp văn bản, bạn có thể tạo tệp này trong hầu hết mọi trình soạn thảo văn bản. Bạn cũng có thể xuất tệp CSV từ hầu hết mọi chương trình bảng tính, chẳng hạn như Microsoft Word, OpenOffice Calc hoặc Google Trang tính.

Cách mở tệp CSV

Mở tệp CSV đơn giản hơn bạn nghĩ. Trong hầu hết mọi trình soạn thảo văn bản hoặc chương trình bảng tính, chỉ cần chọn Tệp> Mở và chọn tệp CSV.

Đối với hầu hết mọi người, tốt nhất là sử dụng chương trình bảng tính. Các chương trình bảng tính hiển thị dữ liệu theo cách dễ đọc và dễ làm việc hơn so với trình soạn thảo văn bản. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết hơn về cách mở tệp CSV trong Microsoft Excel, OpenOffice Calc và Google Trang tính.

Mở tệp CSV Microsoft Excel

Nếu bạn đã cài đặt Microsoft Excel, chỉ cần bấm đúp vào tệp CSV để mở tệp đó trong Excel. Sau khi nhấp đúp vào tệp, bạn có thể thấy lời nhắc hỏi bạn muốn mở nó bằng chương trình nào. Chọn Microsoft Excel.

Nếu bạn đã ở trong Microsoft Excel, bạn có thể chọn Tệp> Mở và chọn tệp CSV. Nếu bạn không thấy tệp mình muốn mở, bạn có thể cần thay đổi loại tệp để mở thành "Tệp Văn bản (* .prn, * .txt, * .csv)". Excel sẽ hiển thị dữ liệu trong một sổ làm việc mới.

Bạn cũng có thể nhập dữ liệu từ tệp CSV vào trang tính hiện có.

  1. Trên tab Dữ liệu , trong nhóm Lấy & Chuyển đổi Dữ liệu , hãy bấm Từ Văn bản / CSV .
  2. Trong hộp thoại Nhập Dữ liệu , bấm đúp vào tệp CSV bạn muốn nhập và bấm Nhập .

Trong hộp thoại xem trước, bạn có một số tùy chọn:

  • Chọn Tải nếu bạn muốn tải dữ liệu trực tiếp vào một trang tính mới.
  • Chọn Tải đến nếu bạn muốn tải dữ liệu vào bảng hoặc trang tính hiện có.
  • Chọn Chuyển đổi dữ liệu nếu bạn muốn tải dữ liệu vào Power Query và chỉnh sửa nó trước khi đưa nó sang Excel.

Mở tệp CSV OpenOffice Calc

Nếu bạn đã cài đặt OpenOffice Calc, chỉ cần bấm đúp vào tệp CSV để mở. Sau khi nhấp đúp vào tệp, bạn có thể thấy lời nhắc hỏi bạn muốn mở nó bằng chương trình nào. Chọn OpenOffice Calc.

Nếu bạn đã ở trong OpenOffice Calc, bạn có thể chọn Tệp> Mở và chọn tệp CSV.

Mở tệp CSV Google Trang tính

Trước tiên, hãy mở một tệp bảng tính mới trong Google Trang tính. Cách nhanh nhất là truy cập //sheets.new.

Tiếp theo, chọn Tệp> Nhập .

Chọn tab Tải lên , sau đó kéo tệp CSV vào cửa sổ hoặc chọn CSV từ máy tính của bạn.

Bạn có thể giữ các giá trị mặc định trên cửa sổ Nhập tệp , nhưng hãy xem qua chúng để đảm bảo. Sau đó chọn Nhập dữ liệu .

Bạn đã hoàn tất!