AppData - Nơi tìm Thư mục AppData trong Windows 10

Thư mục AppData bao gồm cài đặt ứng dụng, tệp và dữ liệu duy nhất cho các ứng dụng trên PC Windows của bạn. Thư mục được ẩn theo mặc định trong Windows File Explorer và có ba thư mục con ẩn: Local, LocalLow và Roaming.

Bạn sẽ không sử dụng thư mục này thường xuyên, nhưng đây là nơi chứa các tệp quan trọng của bạn. Ví dụ: dấu trang của bạn, các phiên đã lưu, v.v.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tìm, bỏ ẩn và truy cập vào thư mục AppData trong Windows.

Thư mục AppData là gì?

Các ứng dụng trong windows thường lưu trữ các cài đặt và dữ liệu tạm thời của chúng trong Thư mục AppData. Mỗi tài khoản người dùng windows đều có thư mục AppData riêng. Như tôi đã đề cập trước đó, có ba thư mục bên trong AppData - Local, LocalLow và Roaming.

Thư mục Local được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dành riêng cho một hệ thống windows, có nghĩa là dữ liệu không được đồng bộ hóa giữa nhiều PC.

Thư mục LocalLow giống như thư mục Local, ngoại trừ nó được sử dụng bởi các ứng dụng có tính toàn vẹn thấp chạy với các cài đặt bảo mật bị hạn chế, chẳng hạn như Mozilla Firefox ở chế độ riêng tư.

Thư mục Chuyển vùng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa trên nhiều hệ thống Windows. Điều này thường được sử dụng để lưu trữ các cài đặt như dấu trang, mật khẩu đã lưu, v.v.

Cách xem thư mục AppData

Có hai cách để bạn có thể truy cập vào thư mục AppData. Bạn có thể truy cập nó theo cách thủ công hoặc bằng cách sử dụng tên biến "AppData".

Bạn có thể xem thư mục AppData theo cách thủ công bằng cách vào thư mục Người dùng của bạn, thư mục này nằm trong ổ C. Trong trường hợp của tôi, con đường là C:\Users\ADMIN.

Tiếp theo, chuyển đến tab "Xem" ở trên cùng và đánh dấu vào hộp kiểm "Vật phẩm ẩn", như hình dưới đây:

Bây giờ bạn sẽ có thể thấy thư mục AppData trong thư mục Người dùng của mình.

Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào thư mục AppData bằng cách sử dụng biến hệ thống AppData. Tìm kiếm "Run" trong cửa sổ tìm kiếm như hình dưới đây hoặc nhấn nút Windows + R để mở ứng dụng Run.

Trong hộp văn bản ứng dụng đang chạy, nhập "% AppData%" và nhấp vào OK. Windows sẽ trực tiếp mở thư mục Chuyển vùng nằm bên trong thư mục AppData.

Gói (lại

Sau khi đọc hướng dẫn này, tôi hy vọng bạn có thể tìm thấy thư mục AppData trong PC của mình.

Thông thường, bạn sẽ không phải lo lắng về dữ liệu bên trong thư mục AppData - đó là lý do tại sao nó bị ẩn theo mặc định. Nó chỉ được các nhà phát triển ứng dụng sử dụng để lưu trữ dữ liệu cần thiết mà ứng dụng yêu cầu.

Người dùng Windows hàng ngày sẽ chỉ cần truy cập hoặc xem thư mục AppData nếu họ cần tạo bản sao lưu dữ liệu ứng dụng của mình.