Cách thay đổi tên Gmail của bạn mà không cần tạo địa chỉ email mới

Bạn có thể đã có địa chỉ email của mình trong nhiều năm, vì vậy mọi người đều biết nó. Nhưng giả sử bạn muốn thay đổi tên được liên kết với địa chỉ đó. Có lẽ bạn sắp kết hôn. Hoặc muốn tạo một nghệ danh tuyệt vời cho lần ra mắt Hollywood của bạn.

Dù lý do là gì, đừng lo lắng - bạn có thể làm điều đó trong một vài bước đơn giản. Chỉ cần nhớ:

  • Bạn không thể thay đổi tên người dùng hoặc địa chỉ email thực của mình. Bạn chỉ có thể thay đổi tên được liên kết với tài khoản.
  • Nếu mọi người đã lưu bạn dưới dạng thứ gì đó khác trong danh bạ của họ, đó là tên họ sẽ thấy. "Tên mới" của bạn sẽ chỉ hiển thị trong email bạn gửi cho họ.

Bước 1: Mở Gmail và đi tới cài đặt

Mở Gmail và nhấp vào bánh răng ở góc trên bên phải:

Chọn "cài đặt" từ menu thả xuống.

Bước 2: Chuyển đến tab Tài khoản

Sau đó, trong cài đặt, hãy chọn tab "Thông tin tài khoản" từ menu ở trên cùng:

Tìm tùy chọn "Gửi thư bằng địa chỉ:" và chọn tùy chọn "chỉnh sửa thông tin".

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin của bạn

Khi bạn nhấp vào nút "chỉnh sửa thông tin", một hộp màu vàng sẽ bật lên. Bạn sẽ thấy tên của mình như hiện tại được hiển thị và bên dưới là một khoảng trống để bạn có thể nhập tên mình thích.

Nhập tên mới của bạn và chọn tùy chọn đó. Sau đó lưu các thay đổi.

Ta-da! Tên mới của bạn sẽ hiển thị khi bạn gửi email.

Những điều cần lưu ý

Nếu bạn không thể thay đổi tên của mình trong Gmail, có thể là do

  • Công ty của bạn đã vô hiệu hóa chức năng đó (có thể họ không muốn bạn đổi tên của mình thành, chẳng hạn như, Hoàng thân), hoặc
  • Gần đây, bạn đã đổi tên quá nhiều lần. Bình tĩnh.