Cách mở tệp PSD mà không cần Photoshop

Bạn có tệp Photoshop (.psd) cần mở nhưng bạn không có Photoshop? Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu một số cách khác nhau để có thể mở tệp Photoshop miễn phí mà không cần trả tiền cho Photoshop.

Xem trước trên Google Drive

Bạn có thể sử dụng phương pháp này bất kể bạn có loại hệ điều hành nào. Chỉ cần tải tệp PSD của bạn lên Google Drive. Bạn sẽ có thể xem trước tệp.

Khi bạn đang xem trước tệp, bạn có thể chụp ảnh màn hình và sau đó mở tệp ảnh chụp màn hình trong một chương trình khác.

Dưới đây là một số phím tắt để chụp ảnh màn hình trên các hệ điều hành khác nhau:

  • Windows: Win + Shift + S
  • Mac: Command + Shift + 4
  • ChromeOS: Ctrl + Shift + []]] (phím chuyển đổi cửa sổ)

IrfanView (Chỉ dành cho Windows)

InfranView là một chương trình miễn phí mà bạn có thể tải xuống trên Windows. Nó sẽ cho phép bạn hiển thị một tệp PSD Photoshop, cũng như lưu nó ở một loạt các định dạng phổ biến khác. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ các lớp trong tệp Photoshop nên mọi thứ sẽ được hợp nhất thành một lớp duy nhất.

Tải xuống IrfanView tại đây.

Xem trước (Chỉ dành cho Mac)

Chương trình xem trước tích hợp trên MacOS có thể mở các tệp Photoshop. Chỉ cần nhấp chuột phải vào tệp, chọn "Mở bằng", sau đó "Xem trước". Khi tệp được mở trong Xem trước, bạn có thể xuất tệp sang các định dạng khác bằng cách chọn "Tệp", sau đó chọn "Xuất ...". Menu Export có một menu thả xuống nơi bạn có thể chọn định dạng. Cũng giống như IrfanView, thông tin lớp không được hỗ trợ.

GIMP

GIMP là một mã nguồn mở miễn phí thay thế cho Photoshop. Nó có thể mở các tệp PSD và thậm chí lưu giữ thông tin lớp. GIMP là tùy chọn mạnh mẽ nhất trong danh sách này và sẽ cho phép bạn thực hiện các sửa đổi khác đối với tệp.

Để mở tệp Photoshop trong GIMP, trước tiên hãy tải xuống và cài đặt GIMP.

Sau đó, mở tệp Photoshop trong GIMP. Chỉ cần sử dụng cài đặt mặc định để chuyển đổi tệp.

Bây giờ bạn có quyền truy cập vào hình ảnh trong GIMP, bao gồm tất cả các lớp! Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh hoặc xuất nó ở bất kỳ định dạng nào. GIMP có thể không lưu giữ tất cả thông tin văn bản hoặc kiểu lớp.

Bây giờ bạn biết bạn không cần Photoshop để mở các tệp PSD!