Cách tạo một nút HTML hoạt động giống như một liên kết

Đôi khi bạn có thể muốn sử dụng một nút để liên kết đến một trang hoặc trang web khác hơn là để gửi một biểu mẫu hoặc một cái gì đó tương tự. Điều này khá đơn giản để thực hiện và có thể đạt được bằng nhiều cách.

Một cách là chỉ cần bọc thẻ của bạn trong một thẻ:

Link To freeCodeCamp

Điều này biến toàn bộ nút của bạn thành một liên kết.

Tùy chọn thứ hai là tạo liên kết của bạn như bạn thường làm với thẻ của mình và sau đó tạo kiểu thông qua CSS:

Link To freeCodeCamp

Khi bạn đã tạo liên kết của mình, bạn có thể sử dụng CSS để làm cho nó giống như một nút. Ví dụ: bạn có thể thêm đường viền, màu nền, một số kiểu khi người dùng di chuột qua liên kết…

Một cách khác để thêm một nút là bọc một thẻ inputbên trong form. Chỉ định URL mục tiêu mong muốn trong thuộc tính hành động biểu mẫu.

Thêm thông tin:

  • freeCodeCamp Guide - các nút tạo kiểu
  • Hướng dẫn freeCodeCamp - Cách sử dụng liên kết
  • Làm thế nào để tạo một nút HTML hoạt động giống như một liên kết?